Toruń, ul. Szosa Chełmińska 140e
+48 662 129 900

Nikodem Kochanowski

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

lek. chirurg

Nikodem Kochanowski

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego , Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy .Staż podyplomowy odbył w 10-tym Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. Specjalizację z chirurgii ogólnej rozpoczął w 2014 roku na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, gdzie do dziś pracuje i rozwija swoje umiejętności.Uczestniczy również w dodatkowych kursach i szkoleniach.