Toruń, ul. Szosa Chełmińska 140e
+48 662 129 900

EKG

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

Badanie EKG

EKG – co to jest i na czym polega elektrokardiografia?
Elektrokardiografia (EKG) jest nieinwazyjnym i bezbolesnym, a przy tym najprostszym, najtańszym, najkrótszym i najczęściej wykonywanym diagnostycznym badaniem kardiologicznym. Rejestruje potencjały elektryczne dzięki elektrodom umieszczonym na powierzchni ciała pacjenta. W wielu przypadkach EKG traktuje się jako badanie przesiewowe. Prawidłowo wykonane oraz zinterpretowane badanie EKG dostarcza cennych informacji o zaburzeniach rytmu serca.

Badanie EKG pozwala ocenić przede wszystkim:
– dominujący rytm serca (najczęściej jest to prawidłowy rytm zatokowy),
– dokładną częstość pracy serca (czyli liczbę uderzeń na minutę),
– występowanie częstych zaburzeń rytmu serca (nadkomorowych czy komorowych),
– cechy pogrubienia mięśnia sercowego lub powiększenia przedsionków,
– występowanie bloków przewodzenia,
– cechy niedokrwienia mięśnia sercowego lub przebytego zawału.